pl en

Szkolenia

Linetech posiada certyfikat zatwierdzonej organizacji szkolenia personelu technicznego  Part-147 o numerze PL.147.0009 i świadczy usługi w zakresie szkoleń personelu w kategorii B1.1. oraz B2  na następujące typy statków powietrznych:

Szkolenia na typ statku powietrznego:


       Boeing 737-300/400/500 (CFM56) lub,
Boeing 737-600/700/800/900 (CFM56) lub,
Embraer ERJ-170-100/200 (GE CF34) lub,
Embraer ERJ-190-100/200 (GE CF34)
oraz w zakresie różnic pomiędzy typami:
Boeing 737-300/400/500 (CFM56) a Boeing 737-600/700/800/900 (CFM56) lub,
Embraer ERJ-170-100/200 (GE CF34) a Embraer ERJ-190-100/200 (GE CF34), dla kategorii B1.1 i/lub B2 Part 66
Szczegółowe zapoznanie się z odpowiednimi systemami statku powietrznego, jego działaniem, obsługą, naprawami oraz lokalizacją usterek zgodnie z                         zatwierdzonymi danymi obsługowymi na poziomie wymaganym do uzyskania wpisu typu do licencji
Part 66 zgodnie z Załącznikiem III do Part 66.
 


Inne szkolenia specjalistyczne:

 
Szkolenie teoretyczne z zakresu wymagań przepisów lotniczych EASA z uwzględnieniem ustawy Prawo Lotnicze dla personelu wykonawczego i kierowniczego organizacji lotniczych. Szczegółowe omówienie poszczególnych elementów wymagań przepisów Part M i/lub Part 145 i/lub Part 66 i/lub Part 147 z ich interpretacją i praktycznym zastosowaniem w organizacjach lotniczych.

Szkolenie teoretyczne z zakresu wpływu czynnika ludzkiego w obsłudze technicznej statków powietrznych dla personelu organizacji obsługowych. Szczegółowe omówienie (dla szkolenia wstępnego) lub przypomnienie (dla szkolenia odświeżającego) kluczowych zagadnień dotyczących czynników ludzkich zdefiniowanych w GM 1 145.A.30(e)    
Uwaga: Szkolenie nie stanowi ekwiwalentu szkolenia z zakresu Modułu 9 do wydania licencji Part 66

Szkolenie teoretyczne z zakresu bezpieczeństwa zbiorników paliwowych dla personelu organizacji obsługowych i organizacji zarządzania ciągłą zdatnością lotu. Ogólne (w przypadku Fazy 1) lub szczegółowe (w przypadku Fazy 2) omówienie (dla szkolenia wstępnego) lub przypomnienie (dla szkolenia odświeżającego) kluczowych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa zbiorników paliwowych zdefiniowanych w Załączniku IV do AMC 145.A.30(e) i 145.B.10(3) lub w Załączniku XII do AMC M.A.706(f) i M.B.102(c)

Szkolenie teoretyczne i (jeśli wymagane) praktyczne z zakresu systemu połączeń elektrycznych dla personelu organizacji obsługowych i organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu. Szczegółowe omówienie (dla szkolenia wstępnego) lub przypomnienie (dla szkolenia odświeżającego) kluczowych zagadnień dotyczących systemu połączeń elektrycznych zdefiniowanych w AMC 20-22 dla odpowiednich grup personelu.

Szkolenie teoretyczne z zakresu technicznych zagadnień związanych z obsługą techniczną i eksploatacją typu statku powietrznego:
A318/319/320/321
ATR-42/72
B737-300/400/500
B737-600/700/800/900
B767-200/300
ERJ-170
ERJ-190
EMB-145
DHC-8-400
dla personelu poświadczającego organizacji obsługowych. Omówienie najważniejszych zagadnień związanych z: obsługą techniczną (typowe/nietypowe usterki i problemy eksploatacyjne), zdarzeniami i wypadkami, zmianami w dokumentacji technicznej, wdrożonymi i planowanymi modyfikacjami i AD na danym typie statku powietrznego na podstawie AMC 145.A.35(d).

« wróć