pl en

Obsługa Liniowa

  
Obsługa liniowa to obsługa statku powietrznego pozostającego w sprawności technicznej i zasadniczo zdatnego do lotu. Obsługa liniowa obejmuje: codzienne i cotygodniowe kontrole, kontrole nieplanowane, rozwiązywanie problemów oraz naprawy drobnych usterek. Usługa obejmuje obsługę techniczną wykonywaną przed lotem w celu sprawdzenia czy statek powietrzny jest zdatny do planowanego lotu.
 
W zakresie obsługi liniowej LINETECH świadczy głównie usługi typu:
  
  • pzeglądy Daily, Weekly, Routine, A- check,                                          przygotowanie samolotu do postoju i startu
Przeglądy polegające na bieżącej inspekcji zgodnie z programem obsługi klienta, uzupełnianie płynów eksploatacyjnych, wykonywanie testów operacyjnych systemów, czynności związane z zabezpieczeniem samolotu niezbędne do bezpiecznego postoju.
 
  • Usuwanie usterek
Usuwanie bieżących i odroczonych usterek statku powietrznego.
   
  • Usługa AOG Team 
Wysłanie dedykowanej grupy personelu technicznego w wyznaczone miejsce, w celu usprawnienia statku powietrznego do lotu.

  •  Flying Spanner
Zabezpieczenie lotu poprzez obecność personelu technicznego na pokładzie statku powietrznego.
   
  •  Obsługa „on-request”
Świadczenie usługi dla danej linii lotniczej, z którą Grupa nie zawarła umowy.

  • Uruchamianie i próby silników
Testy operacyjne silników lotniczych po przeglądach - testy bieżące.
 
  • Boroskopia  
Inspekcja profili zamkniętych oraz trudno dostępnych za pomocą odpowiedniego narzędzia (boroskopu). Urządzenie pozwala na obserwację wnętrza urządzeń pod różnymi kątami przez niewielki otwór inspekcyjny bez konieczności demontażu często bardzo złożonych urządzeń.
 
  • Badania Nieniszczące NDT
 Badania nieniszczące pozwalają na wykrycie nieciągłości materiałowych w badanym materiale, złączu, urządzeniu lub jego wyposażeniu bez wywołania zmian ich właściwości użytkowych. Dzięki nim można monitorować cały cykl życia produktu i eliminować wady oraz zapobiegać awariom. Przeprowadzanie badań nieniszczących na każdym etapie wytwarzania bądź eksploatacji gwarantuje zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
  
  • Wsparcie inżynierskie
 Wsparcie dla projektów związanych z obsługą techniczną statków powietrznych.
 
 
 
 

« wróć