pl en

Obsługa Bazowa - Hangarowa

Obsługa bazowa (obsługa hangarowa) są to okresowe przeglądy statków powietrznych wynikające z programu obsługi technicznej producenta samolotów. Zakres obsługi hangarowej obejmuje również usługi wykonywane w przypadkach awarii lub usterek statków powietrznych, obejmujące złożone projekty, które wykraczają poza zakres obsługi liniowej. Linetech prowadzi swoją działalność związaną z obsługą bazową samolotów w hangarze technicznym znajdującym się na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice - Pyrzowice, oraz w Porcie Lotniczym  Rzeszów Jasionka w którym posiada dwa najnowocześniejsze hangary w tej części Europy.

W zakresie obsługi bazowej LINETECH świadczy głównie usługi typu:
 
Przeglądy strukturalne przeprowadzane w odpowiednio do tego przygotowanych bazach obsługi hangarowej, obejmujące inspekcje strukturalne, wymiany podzespołów, testy systemów, naprawy bieżące. Przeglądy C-checks i przeglądy D-checks inaczej zwane są ciężkimi przeglądami strukturalnymi.
Przeglądy ciężkie dokonywane są najczęściej, co kilka tysięcy godzin lotu, a ich dokładną ilość określa producent samolotu.
 
Biuletyn modyfikacji konstrukcji systemu lub podzespołu statku powietrznego wydany przez producenta. AD Airworthiness directive jest to nakaz Urzędu Lotnictwa Cywilnego do wykonania usługi service biuletyn.
 
Naprawy blacharsko-lakiernicze elementów konstrukcyjnych statku powietrznego.
 
Naprawy poszczególnych elementów składowych (kompozytów) zewnętrznej struktury samolotu (naprawy kompozytowe części podzespołów statku powietrznego).
 
Badania nieniszczące pozwalają na wykrycie nieciągłości materiałowych w badanym materiale, złączu, urządzeniu lub jego wyposażeniu bez wywołania zmian ich właściwości użytkowych. Dzięki nim można monitorować cały cykl życia produktu i eliminować wady oraz zapobiegać awariom. Przeprowadzanie badań nieniszczących na każdym etapie wytwarzania bądź eksploatacji gwarantuje zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
 
Inspekcja profili zamkniętych oraz trudno dostępnych za pomocą odpowiedniego narzędzia (boroskopu). Urządzenie pozwala na obserwację wnętrza urządzeń pod różnymi kątami przez niewielki otwór inspekcyjny bez konieczności demontażu często bardzo złożonych urządzeń.
 
Usuwanie bieżących i odroczonych usterek statku powietrznego.

Testy operacyjne silników lotniczych po przeglądach - testy bieżące.
 
Wsparcie dla projektów związanych z obsługą techniczną statków powietrznych.
 
Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych poprawiających m.in. parametry samolotu takie jak osiągi operacyjne i zasięg. Do takich modyfikacji można zaliczyć montaż wingletów wpływających na obniżenie hałasu i zużycie paliwa.
 
Wykonywanie odbiorów technicznych samolotów na zlecenie klienta polegające na weryfikacji stanu technicznego samolotu, poprawności dokonywanych napraw.

« wróć