pl en

Praktyki zawodowe

Naszą ambicją jest, aby firma LINETECH była wiodącym ośrodkiem szkolenia i przygotowania kadry inżynierskiej i technicznej dla lotnictwa cywilnego. W związku z tym jesteśmy zainteresowani współpracą w zakresie praktyk zawodowych i szkolenia, zarówno ze szkołami średnimi – technikami, jak również z uczelniami wyższymi. W chwili obecnej współpracujemy formalnie z kilkoma szkołami średnimi (technika lotnicze z Warszawy, Bytomia, Częstochowy, Katowic, Sosnowca, Bielska-Białej i Krakowa) oraz z wyższymi uczelniami (Politechnika Śląską i Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych). Jesteśmy na etapie formalizowania współpracy z kolejnymi szkołami i uczelniami wyższymi. Traktujemy praktyki prowadzone na terenie naszej infrastruktury obsługi technicznej samolotów (przede wszystkim na terenie lotniska Katowice – Pyrzowice), jako możliwość przyglądania się potencjalnym uczniom i studentom w kontekście ich ewentualnego zatrudnienia w przyszłości. Bazując na naszych kilkuletnich doświadczeniach we współpracy ze szkołami wypracowaliśmy model i zasady tejże współpracy, które są również dostosowane do europejskich standardów, w przypadku szkół posiadających certyfikat zatwierdzonej organizacji szkolenia personelu technicznego EASA Part 147. Istotnym warunkiem do rozpoczęcia praktyk, oprócz podpisania stosownej umowy, jest objęcie przez szkołę/uczelnię swoich uczniów/studentów ubezpieczeniem w zakresie OC i NNW na określonych warunkach (www.linetech.pl/files/WARUNKI UBEZPIECZENIA.pdf).
Pojedynczych uczniów i studentów zainteresowanych odbyciem praktyk zawodowych/studenckich zachęcamy w pierwszej kolejności do rozmów z dyrekcją szkoły lub uczelni w celu nawiązania oficjalnych kontaktów z firmą LINETECH. Nie wykluczamy jednak możliwości odbycia indywidualnej praktyki w naszej organizacji obsługowej, jednak po spełnieniu warunku dotyczącego ubezpieczenia indywidualnego.
W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, zachęcamy do kontaktu:
technical.training@linetech.pl

Poniżej przedstawiamy dostępne warunki ubezpieczenia OC dla osób odbywających praktyki zawodowe:
 
  • miesiąc - składka 30 zł, 
  • kwartał - składka 57.34 zł,
  • rok - składka 109 zł
 
Aby uzyskać ubezpieczenie należy wysłać e- mail na adres: praktyki@masterbroker.pl  zawierającego poniższe informacje najpóźniej 7 dni od daty rozpoczęcia praktyk:

  • imię, nazwisko
  • Pesel
  • adres zamieszkania, adres korespondencyjny jeżeli jest inny
  • adres e-mail - do wysłania polisy / numer telefonu do kontaktu
  • termin odbywania praktyk: od dnia.... do dnia....    
  • Upoważniam brokera Roberta Leszczyńskiego posiadającego zezwolenie nr 831/00 do pośredniczenia w zawieraniu umowy ubezpieczenia OC w związku z odbywaniem praktyk.

« wróć